İngilizce vocabulary için kitap okumak iyi midir?

Soru

Selamlar herkese, İngilizce vocabulary geliştirmek için İngilizce kitap okumak faydalı mıdır? Ben genellikle okuduğum İngilizce kitapları anlarken zorluk yaşıyorum fakat İngilizce kelimeleri ezberlemek için bu yöntemin etkili olup olmayacağını öğrenmek istedim. Ayrıca bu yöntem İngilizce kelimelerin okunuşu konusunda bana bir fayda sağlar mı? Yoksa farklı bir yöntem mi denemeliyim? Son olarak, kitapları iyi anlamak için İngilizce bilinmesi gereken kelimeler nelerdir?

in progress 0
caferakten 5 ay 1 Cevap 39 views 0

Cevap ( 1 )

 1. Selam.
  Bildiğim ve uyguladığım kadarıyla İngilizce vocabulary geliştirmek için İngilizce kitap okumak son derece faydalı bir yöntem. Bence doğru yolda ilerliyorsun ancak sanıyorum okuduğun kitapları daha iyi anlamak için bol bol kelime ezberi yapmalı yani İngilizce kelime öğrenmelisin. Böyle anladığın kelime sayısı çok olunca İngilizce kitapları anlarken zorluk çekmeyeceksin. 

  İngilizce kelimelerin okunuşu konusunda da elbette İngilizce kelime bilmen faydalı ancak yalnızca kelimeleri değil; hangi sesin nasıl kullanıldığını, kelimelerin İngilizce ya da Amerikan aksanına göre ne gibi değişkenlik gösterdiğini de bilmelisin. Bu yüzden çokça İngilizce konuşma pratiği yapman gerek. İngilizce kelime öğrenmek için de İngilizce kelime oyunları gibi uygulamaları telefonuna indirebilir, böylece kelimelerin sesli okunuşunu da duyabilirsin. Ancak yine dediğim gibi özellikle yabancı eğitmenlerle girdiğin diyaloglar işini çok kolaylaştıracak. 

  Ben de İngilizce kelime öğrenmek ve doğru telaffuz etmek için pek çok yol denedim. Bunların bana göre en etkilisi İngilizce eğitmenlerle diyaloga girmek oldu. Bu konuda da Skype üzerinden günlük 10,20 ya da 30 dakikalık eğitimler veren Konuşarak Öğren sisteminden faydalandım. Dilersen sen de inceleyebilirsin. 🙂

  Son soruna verebileceğim yanıt ise İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri öğrenmek olacak. Kitapları iyi anlamak için İngilizce güzel kelimeler olarak da ifade edilebilecek olan sıfatları, yer, zaman bildiren zarfları ve İngilizcede en çok kullanılan İngilizce kelimeleri araştırabilirsin. 

  İşini kolaylaştırmak için İngilizcede en çok kullanılan 100 kelimeyi paylaşıyorum. 

  a : (herhangi)
  about : hakkında
  all: tüm
  also: ayrıca

  and: ve
  as: için, gibi
  at: -de/-da
  be: olmak
  because: çünkü
  but: fakat
  by: tarafından, ile
  can: – e bilmek
  come: gelmek
  could:  -ebilir,-ebilirdi
  day: gün
  do: yapmak
  even: bile
  find: bulmak
  first: ilk, birinci
  for: için, çünkü
  from: -den/-dan
  get: elde etmek, edinmek
  give: vermek
  go: gitmek
  have: sahip olmak
  he: o(erkek)
  her: onun, onu (kadın)
  here: burada
  him: onun(erkek)
  his: onun(erkek)
  how: nasıl
  I: ben
  if: eğer
  in: içinde
  into: içine
  it : o,onu(cansız varlık,hayvan)
  its : onun(cansız varlık,hayvan)
  just : henüz,sadece
  know : bilmek
  like : gibi,hoşlanmak
  look : bakmak, görünmek
  make: yapmak
  man: adam
  many: çoğu
  me: beni, bana
  more: daha, çok
  my: benim
  new: yeni
  no: hayır
  not : değil,olumsuzluk eki
  now : şimdi
  of: -in/-ın
  on: üzerinde
  one: bir
  only: sadece
  or: ya da
  other: diğer
  our: bizim
  out: dışarı, dışarıda
  people: insanlar
  say: söylemek
  see: görmek
  she: o(kadın)
  so: öyleyse
  some: bazı
  take: almak, götürmek
  tell: söylemek
  than: -e göre
  that: o
  the:belli bir objeyi/yeri/kişiyi tanımlamak için kullanılır.
  their: onların
  them: onları, onlara
  then: ondan sonra
  there: orada
  these: bunlar
  they: onlar
  thing: şey
  think: düşünmek
  this: bu
  those: onlar
  time: zaman
  to: -e/-a
  two: iki
  up: yukarı
  use: kullanmak
  very: çok
  want: istemek
  way: yol
  we: biz
  well: iyi
  what: ne
  when: ne zaman
  which: hangi
  who: kim
  will: -ecek/-acak
  with: ile
  would: -ecekti
  yes: evet
  year: yıl
  you: sen

Bir yorum bırak.

Gözden Geçir
Gözden Geçir